Urząd Miasta Mikołów

Dla górnośląskiego Miasta Mikołowa opracowaliśmy projekt logotypu wraz z księgą znaku. Key visual wyprowadziliśmy od miejskiego claimu, który brzmi „Ogród życia”. Stąd dominacja koloru zielonego i sygnet-piktogram nawiązujący do rozłożystych pól
i łąk. Autorsko zrealizowaliśmy ilustracje reprezentujące najbardziej charakterystyczne obiekty znajdujące się na terenie miasta.

Kompleksowo przygotowaliśmy następujące materiały: roll-up’y okolicznościowe oraz ścianki wystawiennicze, służące Miastu do komunikacji zewnętrznej; kalendarze ścienne, utrzymane w stylistyce nowoczesnych rysunków i w takim samym duchu zaprojektowaliśmy POS-y i branding gadżetów miejskich.