Privacy

Polityka
prywatności

Klauzula informacyjna postępowania z danymi osobowymi (obowiązek informacyjny)

Obowiązuje od 25 maja 2018 roku

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszły w życie 25 maja 2018 roku Atomowa Sp. z o.o. informuje: 

1. Administrator – oznacza Firma Atomowa Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ulicy Kasztanowej 7A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000580749, REGON 362747856, NIP 6332234665, Kapitał zakładowy 5 000 PLN, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach końcowych Użytkownika;
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są i przechowywane w Urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu; 
3. Oprogramowanie złośliwe – oznacza wszelkiego rodzaju oprogramowanie mające na celu szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do Użytkownika komputera;
4. Remarketing – oznacza narzędzie, które po zaimplementowaniu w witrynie specjalnego kodu, pozwala stworzyć dla Użytkownika, który wcześniej przeglądał stronę internetową prowadzoną przez Administratora, komunikat dostosowany indywidualnie do jego preferencji; jego działanie opiera się o informacje zawarte w plikach Cookies; 
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.atomowa.com;
6. Urządzenie końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
2. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na Urządzeniu końcowym oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Stosowane przez Administratora Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego, a jednocześnie umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz ułatwiają korzystanie z Serwisu.
4. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie pozwalają na pobieranie czy przechowywanie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego Użytkownika.
5. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) Cookies stałe (ang. persistent cookies) – są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego Użytkownika. 
b) Cookies sesyjne (ang. session cookies) – to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego.
6. Użytkownik ma prawo ograniczyć lub wyłączyć przechowywanie i dostęp do plików Cookies w swoim Urządzeniu końcowym. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

3 CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają wyjaśnić, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika,
c) dostosowania komunikatów reklamowych do indywidualnych potrzeb Użytkownika przy wykorzystywaniu narzędzi Remarketingu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika ,
d) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
e) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
g) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

4. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia końcowego Użytkownika. 
2. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w Urządzeniu końcowym Użytkownika lub będzie uzyskiwać dostęp do tych informacji.