Contactis

Dla grupy kapitałowej kilku firm tworzących komplementarne rozwiązania w obszarze ICT, czyli zajmującej się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies) przeprowadziliśmy rebrending.

Przystępując do wykonania projektu logotypu wraz z księgą znaku, wzięliśmy sobie za cel wyłuszczyć oszczędność i prostotę, będące pożądanym efektem w działalności firm, które podejmują współpracę z grupą Contactis. Z istniejącego dotychczas logotypu całkowicie usunęliśmy sygnet, a błękitny kolor zamieniliśmy na głęboki granat, który przyjęło się stosować przez osoby i instytucje pracujące w oparciu o naukę, badania i zasoby intelektualne. Design znaku oparliśmy na nowoczesnej typografii, mającej walory samowystarczalnej estetyki.