Bank Spółdzielczy

Po serii udanych Raportów Rocznych, jakie wykonaliśmy dla Banku Spółdzielczego, zlecono nam stworzenie klucza wizualnego dla linii ulotek dedykowanych produktom bankowym marki. 

Key visual oparliśmy na ręcznie wykonanych ilustracjach przedstawiających monety i banknoty. Dzięki temu udało nam się stworzyć obraz odróżniający na rynku, w którym elementy graficzne, tekstowe i fotograficzne zyskały ciekawy atrybut, łatwo implementowalny na wszystkich projektach, a jednocześnie zapewniający ciągłość wizualną materiałów.