CDA POLSKA

CDA Polska – firma mająca włoskie korzenie – od 2003 roku dostarcza na polski i europejski rynek okucia do szkła hartowanego, ponad 5000 produktów i rozwiązań systemowych dla szkła w budownictwie. Długoletnia aktywność rynkowa wymusiła na marce potrzebę zmian w komunikacji swojej oferty, do której podeszliśmy kompleksowo i w kilku etapach.

Ponieważ specyfika branży, w której funkcjonuje CDA Polska, wymaga pracy na profesjonalnych katalogach zawierających: wizerunek produktów, rysunki techniczne oraz normy, firma dotychczas tworzyła je w postaci folderów, konfekcjonowanych w obszernych segregatorach. Było to rozwiązanie nieporęczne i drogie. Dlatego w drodze konsultacji z klientem, zaproponowaliśmy podzielenie całego asortymentu CDA Polska na 7 głównych grup produktowych, do których stworzyliśmy system nawigacji.

W praktyce oznaczało to wypracowanie key visuala, więc do każdej grupy produktowej przyporządkowaliśmy odpowiedni kolor, cyfrę oraz minimalistyczny piktogram, który jednoznacznie miał nawiązywać do przeznaczenia asortymentu. Tak stworzona identyfikacja kolorystyczna posłużyła klientowi do wprowadzenia nawigacji na stronie www, ale również do usystematyzowanej komunikacji w social media.

Na potrzeby katalogów wykonaliśmy wizualizacje 3D przestrzeni takich jak łazienki, pokoje czy pomieszczenia użyteczności publicznej, w których można było swobodnie zaimplementować produkty CDA Polska. W tym zakresie ściśle współpracowaliśmy
z działem technicznym klienta, aby rendery przedstawiały wymiary rzeczywiste i w ten sposób ułatwiały pracę szklarzom. Ponadto, w naszym studio wykonaliśmy szereg fotografii produktowych, które wsparły tworzenie katalogów. W efekcie – wizualizacje
i packshoty zyskały „drugie życie”. Raz, że służą przedstawicielom firmy do prezentowania praktycznego zastosowania produktów CDA Polska, a dwa, że służą one jako źródło inspiracji dla inwestorów. 

Od teraz każdy katalog funkcjonuje oddzielnie, z przeznaczeniem dla konkretnych specjalizacji. A firma z pomocą agencji ATOMOWA komunikuje się ze swoimi odbiorcami poprzez liczne kanały, takie jak: newsletter, Facebook, Instagram, treści video i wystawiennictwo na targach branżowych.